Centrum dialogu
Frysztak, witamy!

Platforma
konsultacji społecznych

Tu znajdziecie informacje na temat tego, co jest aktualnie konsultowane w Naszej Gminie, jakie są wyniki konsultacji społecznych, a co najważniejsze, w jaki sposób możesz mieć wpływ na podejmowane decyzje dotyczące inwestycji i projektów gminnych. Zapraszamy do aktywnej dyskusji na forum, wyrażania swoich opinii w sondach i ankietach oraz zadawania pytań dotyczących planowanych inwestycji i projektów gminnych.


Najnowsze tematy konsultacji społecznych

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożoynej oferty realizacji zadania publicznego pn. "CZOR...

12.11.2021 - 22.11.2021

NGO

Opinia odnośnie złożonej oferty

Czytaj więcej »

Konsultacje społeczne w sprawie przeprowadzenia projektu uchwały Rady Gminy Frysztak w sprawie „Rocz...

10.11.2020 - 24.11.2020

NGO

Konsultacje mają charakter opiniodawczy.

Czytaj więcej »

Konsultacje społeczene dotyczące Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2020 ...

24.01.2020 - 07.02.2020

Pomoc społeczna / ekonomia społeczna

Konsultacje mają charakter opiniodawczy

Czytaj więcej »

Konsultacje społeczne w sprawie przeprowadzenia projektu uchwały Rady Gminy Frysztak w sprawie „Rocz...

13.11.2019 - 27.11.2019

NGO

Konsultacje mają charakter opiniodawczy.

Czytaj więcej »
Miej wpływ na miejsce w którym mieszkasz!

Tu znajdziecie informacje na temat tego, co jest aktualnie konsultowane w Naszej Gminie, jakie są wyniki konsultacji społecznych, a co najważniejsze, w jaki sposób możesz mieć wpływ na podejmowane decyzje dotyczące inwestycji i projektów gminnych.

Zapraszamy do aktywnej dyskusji na forum, wyrażania swoich opinii w sondach i ankietach oraz zadawania pytań dotyczących planowanych inwestycji i projektów gminnych.

Potwierdź, że jesteś mieszkańcem Gminy Frysztak i miej wpływ na miejsce w którym mieszkasz!

Masz prawo do gminy

Zaangażuj się w jego tworzenie!
Dołącz do nas, konsultuj on-line.