Konsultacje społeczne

Powrót

Konsultacje społeczne w sprawie zmiany w statutach sołectw Gminy Frysztak w zakresie kadencyjności organów wykonawczych

Dodano:wtorek, 15 stycznia 2019

Cel konsultacji

Konsultacje mają na celu poznanie opinii mieszkańców Gminy Frysztak w związku z wprowadzanymi zmianami w statucie sołectw.

Osoba odpowiedzialna

Sekretarz Gminy Frysztak

Podstawa prawna

Art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.).

Kto może wziąć udział?

Mieszkańcy Gminy Frysztak

Jak można wziąć udział w konsultacjach?

W konsultacjach można wziąć udział zgłaszając uwagi do projektu uchwały:
1. Drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Frysztak, ul. ks. Wojciecha Blajera 20, 38-130 Frysztak
2. W formie elektronicznej na adres sekretarz@frysztak.pl
3. Poprzez portal konsultacji społecznych

Opis konsultacji

Konsultacja dotyczy zmiany statutów poszczególnych sołectw Gminy Frysztak w części dotyczącej długości kadencji organów wykonawczych sołectw tj. sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej. Zaproponowane zmiany dotyczą rezygnacji z zapisu określającego długości kadencji sołtysów oraz członków Rady Sołeckiej w latach, na zapis uzależniający długość kadencji sołtysów oraz członków Rady sołeckiej od długości kadencji Rady Gminy Frysztak. Powyższa zmiana wydłuża okres kadencji sołtysów oraz członków Rady sołeckiej z 4 lat do 5 lat.

Projekt uchwały zmieniającej statut dostępny jest w zakładce Pliki lub pod linkiem https://frysztak.konsultacje-spoleczne.pl/institutions/frysztak/consultations/148/9/3q/fb/r/uchwala-ws-zmiany-statutow-solectw-2019-projekt.pdf

Bądź aktywny! Włącz się w konsultacje społeczne i wypełnij ankietę

Ankieta konsultacji społeczynch w sprawie zmiany w statutach sołectw Gminy Frysztak w zakresie kadencyjności organów wykonawczych

Zgłoś swoje uwagi do projektu uchwały Rady Gminy Frysztak w sprawie zmiany statutów sołectw.

Ankieta dostępna tylko dla pełnoprawnych mieszkańców.

Podanie numeru PESEL służy jedynie weryfikacji miejsca zamieszkania - numer PESEL nie będzie gromadzony ani przetwarzany wraz z ankietą. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na weryfikację za pomocą numeru PESEL, zapraszamy do złożenia ankiety w wersji papierowej.

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

dotyczących ograniczenia sprzedaży alkoholu w sklepach usytuowanych na terenie miasta Krosna w godzinach nocnych


Pobierz raport

Masz prawo do gminy

Zaangażuj się w jego tworzenie!
Dołącz do nas, konsultuj on-line.